Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Koło Gliwice - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Koło Gliwice

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Koło Gliwice

Strona w przygowaniu

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

Stowarzyszenie to:
- znacząca, aktywna i   kreatywna część polskiego społeczeństwa obywatelskiego;
- zrzeszenie ludzi o wielorakich poglądach, uznających za najwyższe dobro Ojczyznę, Naród i Państwo;
- sygnatariusz porozumień integracyjnych z pokrewnymi stowarzyszeniami emerytów służb mundurowych na szczeblu międzynarodowym i krajowym;
- wyraz ponad dwudziestoletniej historii społecznego ruchu weteranów policji w Polsce, powód do dumy i satysfakcji;
- płaszczyzna kontaktu z dawnymi przyjaciółmi i współpracownikami służby, podtrzymywania więzi i wzajemnego wsparcia, okazja na znalezienie w razie potrzeby pomocnej dłoni wolontariuszy;
- szansa na pożyteczną, prospołeczną aktywność, zwłaszcza w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

 

Siedziba gliwickiego koła SEiRP mieści się w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 10.

Telefon kontaktowy:  32  33 69 248

 

Prezes: nadkomisarz (rezerwy)  Henryk Mikosz.

I Viceprezes: Czesław Pluszczewski

Viceprezes: Zbigniew Kubas

Skarbnik: Krystyna Kałuża

Sekretarz: Ferdynand Zawadowski

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej : podinspektor (rezerwy) Grażyna Waryszak