Kronika KMP Gliwice

Ze służby odszedł podinsp. Marek Bajcer Komendant Miejski Policji w Gliwicach

W czwartek, 17 stycznia 2019 w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach odbyła się roczna odprawa z udziałem zastępcy komendanta wojewódzkiego, insp. Romana Rabsztyna. Obecni byli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, szefowie prokuratur rejonowych, komendanci komisariatów, kierownicy komórek oraz jednostek organizacyjnych komendy. Podsumowano i oceniono pracę gliwickich policjantów w roku 2018. Odprawa była również oficjalnym pożegnaniem ze służbą dotychczasowego komendanta miejskiego – podinsp. Marka Bajcera. Komendant przeszedł na emeryturę z satysfakcją – zostawił garnizon w bardzo dobrej kondycji i z historycznie dobrymi wynikami.

Po omówieniu wyników garnizonu, z policjantami, prokuratorami i przedstawicielami władz samorządowych pożegnał się podinsp. Marek Bajcer, który poinformował o swojej decyzji przejścia do cywila. Komendant odebrał podziękowania od insp. Romana Rabsztyna oraz wszystkich uczestniczących w spotkaniu policjantów i gości.
Od 18 stycznia pełniącym obowiązki komendanta miejskiego w Gliwicach jest dotychczasowy komendant KMP Zabrze, mł. insp. Marek Nowakowski.