Spotkanie w Śródmieściu - 2018 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

2018 - rok pieszego

Spotkanie w Śródmieściu

Członkowie Klubu Seniora „Pasjonatki” z siedzibą przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach wzięli udział w dwunastym spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym w ramach projektu "Pewnym krokiem do celu 50+". Warsztaty organizowane przez Policję dla seniorów cieszą się w mieście i powiecie ogromną popularnością.

 

 

Funkcjonariusz WRD KMP Gliwice st. sierż. Szymona Kołodziej podczas prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze zwrócił uwagę zebranych na ważne aspekty poprawiające bezpieczeństwo podczas korzystania z przejścia dla pieszych. Mimo, iż znaczący odsetek zdarzeń drogowych polegających na potrąceniu wynika z winy kierujących to nie zwalnia to pieszych z kilku obowiązków: zachowania szczególnej ostrożności, obserwacji nadjeżdżających pojazdów i oceny ich prędkości, jak również zasady ograniczonego zaufania dla innych uczestników ruchu.

 

Policja przypomina, że zabronione jest wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności czy też przebieganie przez jezdnię. Takie zachowania mogą przyczynić się stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Aspirant sztabowy Aneta Sokalla z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji przestrzegła przed oszustami ”domokrążcami”.

 

Warsztaty organizowane są przez Policję dla seniorów w wieku 50+. W celu umówienia dogodnego terminu spotkania prosimy koordynatorów klubów seniora o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gliwice, tel.: 32 336 92 90.