"Pewnym krokiem do celu 50+" - 2018 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

2018 - rok pieszego

"Pewnym krokiem do celu 50+"

Członkowie Klubu Seniora Trynek w Gliwicach wzięli udział w już jedenastym spotkaniu w ramach programu KMP Gliwice pod nazwą "Pewnym krokiem do celu 50+".

 

 

Policja w Gliwicach prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych. Spotkania edukacyjno-profilaktyczne z udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego naszej jednostki cieszą się sporym zainteresowaniem.

 

Seniorzy wysłuchali wykładu st. sierż. Szymona Kołodziej, który zwrócił uwagę na najistotniejsze elementy bezpieczeństwa, które mogą uratować ludzkie życie. Policjant podkreślił, że zdrowy rozsądek i trzeźwa ocena sytuacji na drodze ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia potrącenia. Pamiętajmy, że masa całkowita pojazdu nie pozwala na zatrzymanie go „w miejscu”. Co więcej, piesi, jako uczestnicy ruchu muszą wiedzieć, iż niestety nie każdy jest „wytrawnym” kierowcą. Na przykład zmęczenie, osłabienie może powodować wydłużenie czasu reakcji i pośrednio wpłynąć na drogę hamowania pojazdu. W latach 2015-2017 to właśnie osoby w wieku 50 lat i więcej byli grupą najczęściej poszkodowaną w rejonie gliwickich przejść dla pieszych.

 

Warsztaty organizowane są przez Policję dla seniorów w wieku 50+. W celu umówienia dogodnego terminu spotkania prosimy koordynatorów klubów seniora o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gliwice, tel.: 32 336 92 90.