„Pewnym krokiem do celu” - 2018 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

2018 - rok pieszego

„Pewnym krokiem do celu”

23 marca odbyło się drugie spotkanie z seniorami w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego „Pewnym krokiem do celu”, skierowanego do osób w wieku 50 lat i starszych. Cykl realizowany jest przez Wydział Ruchu Drogowego oraz Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KMP Gliwice. Zaś cel to poprawa świadomości niechronionych uczestników ruchu drogowego w zakresie prawidłowych zachowań na przejściach dla pieszych.Warsztaty połączone są z prezentacją multimedialną oraz analizą filmów szkoleniowych mówiących o zagrożeniach w rejonie przejść. Podczas spotkania asp. szt. Aneta Sokalla i st. sierż Szymon Kołodziej przypominają między innymi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych oraz przeprowadzają symulacje w zakresie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Poza tym omawiane są kwestie związane z prawidłową reakcją w przypadku próby wyłudzenia pieniędzy.
Tym razem naszymi gośćmi były osoby z Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom na osiedlu Sikornik.
W przypadku zainteresowania udziałem w warsztatach grup zorganizowanych oraz indywidualnych słuchaczy w wieku 50+ zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gliwice, tel.: 32 336 92 90.