2018 - rok pieszego

Policjanci spotkali się z uczniami „samochodówki”

Jednym z ustawowych obowiązków policji jest działalność profilaktyczna. Policyjni profilaktycy realizują zadania na różne sposoby, działając przede wszystkim wśród młodzieży. I tak spotkanie z uczniami odbyło się 20 marca w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach.Spotkanie z młodzieżą szkolną w wieku 16-20 lat połączono z organizowanymi w tym czasie dniami otwartymi gliwickiej „samochodówki”. Tematem prelekcji multimedialnej skierowanej do młodych ludzi, którzy także są pieszymi, rowerzystami, a niektórzy już kierowcami samochodów, było przypomnienie zasad zachowania się w rejonie oznakowanych przejść. Z tą, wydaje się, prostą czynnością, jaką jest przechodzenia na pasach, związanych jest wiele fałszywych przekonań. Nieznajomość zasad rodzi zaś wielkie problemy – dużą liczbę wypadków. Młodzi ludzie, którzy chętnie korzystają z rowerów, mogli przy okazji porozmawiać z policjantem na temat bezpiecznego poruszania się jednośladem po drodze publicznej. Kolejny omówiony temat to alkohol i narkotyki – negatywne aspekty stosowania używek.