2018 - rok pieszego

Akcja Bezpieczny Pieszy z policyjnym kapelanem

Wczoraj na terenie Gliwic, w działaniach profilaktycznych Bezpieczny Pieszy, policjantom pomagał ich kapelan, ks. Joachim Gondro. Spotkania z niecodziennym patrolem kończyły się uśmiechami. Kapelan znany jest z poczucia humoru, jednak pouczenia, jakie stosował, dotyczyły poważnego problemu – potrąceń pieszych.Podczas działań prowadzono profilaktykę zagrożeń, jakie czyhają na osoby piesze, niestosujące się do przepisów.
W 2017 roku na drogach Gliwic i powiatu doszło do 72 wypadków z udziałem pieszych, w tym 52 na przejściach dla nich. Najczęstszą przyczyną zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństwa oraz nieprawidłowy przejazd, np. na czerwonym świetle lub gdy pieszy nie opuścił jeszcze „pasów”– w takich sytuacjach odpowiedzialni są kierujący.
Przechodzenie na czerwonym świetle, nagłe wtargnięcie na przejście czy wyjście zza przeszkody – to z kolei najczęstsze błędy pieszych.
Kierowca, zbliżając się do tzw. pasów, ma obowiązek zwolnić, bo pierwszeństwa nie ma pieszy stojący przy przejściu. Ale pierwszeństwo pojawia się, gdy pieszy wszedł już na „zebrę” (nie wtargnął, lecz bezpiecznie wszedł!). Kierowca absolutnie nie może zaś wymuszać na pieszym zwolnienia, przyśpieszenia, zatrzymania się czy ucieczki.