Kolejne spotkanie „Pewnym krokiem do celu 50+” - Osoby starsze - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Osoby starsze

Kolejne spotkanie „Pewnym krokiem do celu 50+”

16 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilchowicach członkowie Stowarzyszenia „Pilchowiczanie Pilchowiczanom” wzięli udział w czwartym spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym w ramach projektu „Pewnym krokiem do celu 50+”. Funkcjonariusze KMP Gliwice przeprowadzili warsztaty mające na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych.Policjant wydziału ruchu drogowego st. sierż. Szymon Kołodziej podkreślił, że do największej ilości potrąceń na terenie Gliwic dochodzi między godz. 14.00 a 16.00. Omówił też negatywne zachowania kierujących i pieszych, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aspirant sztabowy Aneta Sokalla z zespołu ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii wydziału prewencji zademonstrowała sposób działania sprawców przestępstw polegających na wyłudzeniu pieniędzy metodą „na wnuczka”. Z kolei dzielnicowy, mł. asp. Bartłomiej Ulma z Komisariatu Policji w Knurowie, opowiedział zebranym o funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda oraz o programie Dzielnicowy Bliżej Nas. W spotkaniu wzięli udział także przewodnicząca towarzyszenia Anna Surdel oraz sołtys Pilchowic Józef Nierychło.
Warsztaty organizowane są przez policję dla seniorów w wieku 50+. W celu umówienia dogodnego terminu spotkania prosimy o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gliwice, tel.: 32 336 92 90.