Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Wczoraj z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego knurowskie Stowarzyszenie Cztery Pory Roku zorganizowało spotkanie z przedstawicielami instytucji mających w swym zakresie misję pomocy drugiemu człowiekowi. W seminarium wziął udział komendant Komisariatu Policji w Knurowie mł. insp. Janusz Słowiński.25 maja każdego roku na całym świecie obchodzi się Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, którego symbolem jest kwiat niezapominajki. W tym dniu szczególnie myślmy o zaginionych dzieciach, tych, które nigdy nie powróciły do swoich domów i na których wciąż czekają bliscy. Przypomnijmy i nagłaśniajmy zasady bezpieczeństwa, których przestrzeganie uchroni nasze pociechy przed tak dramatycznym zdarzeniem, jakim jest zaginięcie.
W gronie uczestników, prócz organizatorów i policji, znaleźli się przedstawiciele innych instytucji, tj. straż miejska, straż leśna, ochotnicze straże pożarne z Knurowa i Szczygłowic.
Celem spotkania była wymiana informacji o technikach, możliwościach i sposobach prowadzenia skutecznych działań poszukiwawczych oraz nawiązanie czy też wzmocnienie współpracy na poziomie lokalnym.
Spotkanie prowadziły Aneta Nowak, prezes zarządu Stowarzyszenia Cztery Pory Roku oraz Renata Irytowska, członkini zarządu SCPR, kierownik programu „Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie”.
Pamiętając w tym szczególnym dniu o wszystkich zaginionych dzieciach, które do dziś nie powróciły do swoich domów, zróbmy wszystko, aby zapobiec sytuacji, w której to nasze dziecko zaginie.
Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej poruszonej problematyki, a także edukacją w zakresie profilaktyki zaginięć osób zachęcamy do odwiedzenia strony childalert.pl oraz do zapoznania się z archiwalnymi artykułami ze strony policja.pl: „Zaginięcia osób w Polsce. Fakty i mity” oraz „Wakacje nie zwalniają rodziców z odpowiedzialności”. 

  • Foto źródło: Aneta Nowak Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
  • Foto źródło: Aneta Nowak Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
  • Foto źródło: Aneta Nowak Stowarzyszenie Cztery Pory Roku